Notka biograficzna

Artysta poprzez swoje fotografie pragnie uzyskać kontakt emocjonalny ze światem i zrozumieć jego ewolucję.  Piccinini, w wieku 18 lat, nabywa pierwszy aparat fotograficzny: “ZORKI 4”. Od tego momentu rozpoczynają się jego pierwsze zbliżenia, pierwsze próby; a po krótkim czasie odczuwa, że ten świat należy do niego. Po okresie samokształecenia Silvano poznaje technikę fotograficzną, pobiera nauki u znanych nauczycieli i pracuje w studiach fotograficznych, aż do momentu, w którym czuje się gotów do profesjonalnych zdjęć. Piccinini po licznych usługach fotograficznych na uroczystościach (lata 70), gromadzi nowe i ważne doświadczenia  ze swojej działalności firmowej, osobiście tworząc wszystkie techniczne usługi proponowane przez firmę. W przeciągu lat, dzięki licznym, zagranicznym podróżom kreuje prawdziwe i wyjątkowe zbiory obrazów: “reportage”. Udaje się do Brazylii, Argentyny, Kanady, Chin, Korei, Grecji, Turcji, zwiedza w szerz i wzdłuż Amerykę, Afrykę i Europę. W taki oto sposób przyswaja zwyczaje, obyczaje i kulturę innych narodów odzwierciedlając je na licznych fotografiach. Dzisiaj artysta przechodzi kolejny moment przełomowy:  ostatnie ciąg oper wyraża zawarty sens i znaczenie. Jego myśl przewodnia to “ENERGIA”. I aby zrozumieć znaczenie tego terminu Piccinini  proponuje nową wizję świata, nie do odczytu wizualnego, ale odczuwaną poprzez siłę światła i technologii: sieci, czujników, pulsacji, satelit, cząstek kosmicznych, które stają się wyjątkowo ważne i przyjmują postać translacji. Te które każdego dnia i każdej nocy przenikają nasze życie i określają nowy sposób bycia, istnienia i spostrzegania. Jak Luigi Ghirri, Franco Fontana, Walter Niedermayr i Olivo Barbieri, także Piccinini urodził się i dorastał pod znakiem “GHI”, wielkiego mistrza, drukarza modeńskiego.